FÖR PATIENTER

Vi är en komplett hudmottagning som diagnostiserar och behandlar alla typer av hudsjukdomar. Malmö-kliniken behandlar även venereologiska besvär (könssjukdomar) vilket inte ingår i uppdraget i Stockholm (särskilda mottagningar finns för detta vg se Vårdguiden). Allt som sitter på huden handläggs dock inte inom den specialiserade hudsjukvården, vi följer landstingets riktlinjer och regler kring vilka besvär och tillstånd som ingår i den specialiserad hudsjukvården. Se nedan för beskrivning av vår verksamhet

 

Allmän hudmottagning

Vi handlägger alla vanliga hudsjukdomar såsom acne, rosacea, eksem & psoriasis men bedömer och utreder också olika typer av oklara hudutslag. Vi är en stor hudmottagning, samtliga läkare har lång erfarenhet från universitetsklinikerna och flera är disputerade, Vid komplexa eller svårbedömda fall samråder samtliga hudläkare kring patienten vilket ger bred kompetens. Vi har stor samlad erfarenhet av behandling med s.k biologiska läkemedel för olika inflammatoriska hudsjukdomar, t ex psoriasis.

Acne i ungdomen kan vara stigmatiserande och vi prioriterar därför patienter med utbredd acne. 

 


Bedömningsmottagning hudförändringar

Med ökande ålder kommer ett ökat antal hudförändringar! Det kan vara bruna eller rodnade, skrovliga förändringar, pigmentförändringar, utbuktande hudförändringar eller ojämnheter av olika slag. De allra flesta av dessa förändringar är helt godartade och tillhör normal hud eller det normala åldrandet.

Vi bedömer alla typer av hudförändringar så att de inte är farliga. Om vi bedömer att förändringar behöver åtgärdas av medicinska skäl (t ex misstänkta cellförändringar) sker det många gånger vid ett nytt besök. Detta dels för att kunna erbjuda fler patienter snabbare tider för bedömning då en stor del förändringar faktiskt aldrig behöver åtgärdas, men också därför att många patienter behöver förbereda sig inför ett kirurgiskt ingrepp (förband i ansiktet, kan inte bada, träna mm)

Förändringar som är godartade men som patienten önskar avlägsna av kosmetiska skäl kan få detta åtgärdat (gäller endast i Stockholm & Göteborg) men får själv bekosta ingreppet då det inte ingår i offentligt finansierad vård (se åtgärd av godartade förändringar).


Prickmottagning

 Tar bort prickar

Tidig upptäckt och behandling av malignt melanom är avgörande för överlevnaden. Därför erbjuder vi snabba tider, inom 1 vecka, till alla som har ett födelsemärke som påtagligt ändrat färg, storlek eller form under de senaste 3 månaderna. Övriga som vill ha sina födelsemärken undersökta kan också boka tid för detta men med normal kötid vilket varierar över året.

Våra hudläkare är vana att bedöma pigmentförändringar och rutinerade inom dermatoskopi (undersökning med förstoringsglas) vilket ökar den diagnostiska träffsäkerheten avsevärt. I förstoring kan tidiga tecken på hudcancer identifieras och tumören tas bort innan den hinner sprida sig och patienten botas. Patienter med många förändringar helkroppsfotograferas för framtida hudkontroller.


Åtgärd/operationsmottagning

 

hudkirurger

Vi har två välutrustade operationssalar så om något behöver tas bort får du snabb hjälp här hos oss vilket ger kontinuitet och är patientsäkert.

Alla våra opererande hudspecialister är vana hudkirurger och många är sidoutbildade inom plastikkirurgi. För de patienter som behöver har vi tillgång till plastikkirurg.

Vi åtgärdar/opererar hudförändringar både på kroppen och i ansiktet. Vi lägger även stor vikt vid kosmetiskt resultat. Alla förändringar som bokas för operation måste vara bedömda av någon av våra hudläkare innan, det går alltså inte att själv boka sig direkt till operation för att man vill ha någon förändring borttagen.


Åtgärd av godartade förändringar

Många har hudförändringar som är helt godartade men som upplevs som missprydande. Vi erbjuder behandling av denna typ av förändringar (gäller ej Malmö) men då det inte ingår i offentligt finansierad vård gäller särskild prislista, se under HEM

Ofta vet man ju som patient inte om förändringen är godartad eller ej, man är då välkommen att först boka en tid för bedömning men eventuell åtgärd sker först därefter och många gånger vid ett nytt besök.

Om förändringen är bedömd som benign av annan läkare kan man däremot boka direkt till åtgärd/operation och betala enligt prislistan.


Ärrbehandling

 BEHANDLING AV ACNEÄRR

Tyvärr kan acne i många fall läka med mer eller mindre uttalade acneärr. Även om acne ses som en sjukdom och behandling av acne ingår i offentligt finansierad vård så ingår tyvärr inte behandling av acneärr. Det är alltså något man får bekosta själv.

Vi har stor erfarenhet av behandling av acneärr och kan erbjuda (gäller inte i Malmö) olika behandlingsmetoder t ex laser, kemisk peeling & injektionsbehandlingar med hyaluronsyra. För att gå igenom individuella förutsättningar krävs ett första konsultationsbesök till hudläkare vilket kostar 950 kr.