FÖR VÅRDGIVARE

Varmt välkommen med din remiss. Vi tar emot pappersremisser och i Stockholm även e-remisser i Take Care.

 

Remisser skickas till:

Stockholm
Apelbergsgatan 60, 111 37 STOCKHOLM 
eller via fax på: 08 - 124 49 248

Malmö
Hjälmaregatan 3, 211 18 MALMÖ 
eller via fax på: 040 - 123 233

Helsingborg
Springpostgränden 3A, 252 20 HELSINGBORG 
eller via fax på: 042 - 44 24 801

 

REMISSBEDÖMNING

Samtliga remisser bedöms av läkare inom 3 dagar från att de registrerats (akutremisser samma dag).

Remisser som bedöms vara skickade till fel vårdnivå (se t ex VISS.nu) eller är ofullständiga skickas dock tillbaka till inremitterande.

Samtliga remisser prioriteras varför väntetiden varierar. Lågt prioriterade besvär kan få besökstid till mottagning men får generellt vänta längre.


TÄNK PÅ ATT

När du skickar din remiss beskriv utförligt relevanta symtom. Ange hur länge patienten har haft besvär och vilka behandlingar som prövats. Vid hudförändringar ange storlek, lokalisation och hur länge patienten haft förändringen. Om det är något som uppenbart behöver opereras bort, skriv gärna på remissen om patienten kan tänka sig åtgärd vid första besöket så kan vi boka direkt till operation. Lova dock inte att vi opererar direkt.

Foton är bra.


VÅRDGARANTIN

Vårdgarantin gäller, informera gärna din patient om det. De patienter som av olika skäl inte kan erbjudas tid inom 30 (Stockholm) respektive 90 dagar (Skåne) får information om vårdgarantin från oss varvid de antingen kan välja att acceptera den längre väntetiden (m a o avsäga sig vårdgarantin) eller så får vederbörande vända sig till dig som inremitterande om de önskar ny remiss till vårdgivare med kortare väntetider eller till Vårdgarantikansliet.


PRIORITERINGAR

Remisser med hudtumörfrågeställning prioriteras i viss utsträcking. Har du stark misstanke på malignt melanom skickar du en akut remiss eller ringer vår mottagning 08-55 55 37 51 så ordnar vi snabb tid. för bedömning/operation.

Övriga misstänkta hudtumörer bokas på våra bedömningsmottagningar men de flesta åtgärder sker vid ett nytt besök på åtgärds- eller operationsmottagning, detta för att kunna erbjuda snabba tider för bedömning och det faktum att många förändringar faktiskt inte kommer behöva tas bort. Lova inte din patient att vi skall ta bort något. Endast medicinskt/funktionellt motiverade åtgärder utförs.


Vad vi inte gör...

Vissa vanliga tillstånd handläggs generellt inte inom specialiserad hudsjukvård varför remisser med dessa frågeställning kan returneras. Exempel på detta är:

Nagelsvamp – om svampodling är negativ är patienten välkommen för bedömning avseende t ex psorias- eller lichen naglar

Hand- och fotvårtor – egenvård gäller. Ofta bildas hyperkeratoser runt vårtan som kan göra ont, rekommendera isåfall nedhyvling, t ex via fotvårdspecialist, samt avlastning. Det finns inga bevis för att frysning eller kirurgi har bättre effekt, bara ökad risk för ärrbildning och i värsta fall kroniska smärtor. Vid utbredda vårtor hos immunsupprimerade eller socialt stigmatiserande på barn (händer, ansikte) hjälper vi till med behandling.

Diffust håravfall – handläggs av primärvården. Om blodstatus, thyreoideaprover och zink är normalt har vi inget ytterligare att erbjuda. Receptfritt Minoxidil från Apoteket kan rekommenderas. Om patienten däremot har fläckvis eller ärrbildande håravfall är patienten välkommen för bedömning

Ökad kroppsbehåring – vi kan inte erbjuda landstingsfinansierad hårborttagning eller remittera för hårborttagning. Däremot kan vi på vår privata estetiska avdelning Estetiskt Hudläkarcentrum erbjuda hårborttagning som patienten själv får bekosta.