dchud.JPG

Vår idé

Diagnostiskt Centrum Hud är en hudmottagning för alla typer av hudåkommor. Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting och Region Skåne i Vårdval. Detta betyder att du som bor i Stockholms län eller i Skåne och behöver träffa en hudläkare kan du komma till oss utan remisskrav. Våra läkare är hudläkarspecialister med lång erfarenhet. Vi har ett särskilt intresse för misstänkta hudtumörer, dvs fläckar, prickar eller födelsemärken på huden som du oroar dig för ska vara någon form av hudcancer.

dchud

Våra erfarna hudläkare, som också är vana dermato-skopister, bemannar vår Prickmottagning® - året runt. Vår målsättning är att ge ett tryggt, snabbt och säkert omhändertagande av misstänkta hudtumörer. Det leder till minskad oro, färre bortskärningar som kan ge ärr, vilket också spar pengar åt samhället. Samtidigt bidrar vi till forskning och utveckling som leder till ökade kunskaper så att vården kan bli ännu bättre, bl a på att förebygga att fler människor drabbas i framtiden.

 

VÅRA SPECIALISTER I STOCKHOLM

 
Anne Wetter LEG. Läkare  - Hudspecialist

Anne Wetter - Hudläkare Specialist i Dermatologi

Legitimerad läkare 2000. Startade sin dermatologiska bana vid Hudkliniken på Universitetssjukhuset i Lausanne, Schweiz, för att sedan bli hudläkarspecialist vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 2009. Under specialisttjänstgöringen sidoutbildade sig Anne Wetter på Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset. Anne Wetter har även varit på hudkirurgisk utbildning vid Universitetet i La Jolla, San Diego, USA. 

 
Petra-Kjellman

Petra Kjellman - Hudläkare Specialist i Dermatologi

Varvade AT-tjänstgöring på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna med forskning och Petra Kjellman blev både legitimerad läkare och disputerade 2004.
Petra Kjellman blev färdig hudläkarspecialist på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 2009. På Karolinska specialiserade hon sig på hudtumörer samt har genomgått sidoutbildning på Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset. Petra Kjellman är klinikens verksamhetschef.

 
Lucian Grema

Lucian Grema - Hudläkare Specialist i Dermatologi

 

Torborg Sturesdotter-Hoppe

Torborg Sturesdotter-Hoppe - Hudläkare Specialist i Dermatologi

 

 

ÖVRIGA SPECIALISTER I STOCKHOLM

Karl Aase
Hudläkare - Specialist i Dermatologi

Elisabeth Ekholm
Hudläkare - Specialist i Dermatologi

Katarina Friberg
Hudläkare - Specialist i Dermatologi

Jan Sokolski
Hudläkare - Specialist i Dermatologi

Sándor Szitkay
Hudläkare - Specialist i Dermatologi

Veronika Nagy
Hudläkare - Specialist i Dermatologi

 

VÅRA SPECIALISTER I MALMÖ

 
thorhildur Danielsdottir

Thorhildur Danielsdottir - Hudläkare Specialist i Dermatologi

Thorhildur Danielsdottir är hudläkare och Verksamhetschef för Diagnostiskt Centrum i Malmö. Thorhildur är född på Island 1972 och läste medicin vid Universitetet i Köln i Tyskland. Efter allmäntjänstgöring på Island, arbetade hon på hudkliniken i Reykjavik i två år innan hon flyttade till Malmö 2004 för att fortsätta sin specialistutbildning till hudläkare. Thorhildur arbetade som specialistläkare på hudkliniken Skånes Universitetssjukhus i Malmö fram till 2014.

 
Anna Spiren

Anna Spirén - Hudläkare Specialist i Dermatologi

Anna Spirén är hudläkare och läste medicin på Universitetet i Lund och gjorde sin specialistutbildning till hudläkare på Universitetssjukhuset i Malmö. Hon arbetade som överläkare på hudkliniken SUS i Malmö fram till 2012. Därefter har Anna arbetat som privat hudläkare.

 
Bo Ljunggren

Bo Ljunggren - Hudläkare Specialist i Dermatologi

Bo Ljunggren är utbildad i Uppsala och Lund och har arbetat som hudläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö sedan 70-talet. Han disputerade 1978 och har sedan varit verksam som överläkare och professor inom dermatologi, undervisat och forskat vid Lunds Universitet och vid Yale i USA.

 
Louise Flensburg

Louise Flensburg - Hudläkare Specialist i Dermatologi

Louise Flensburg är hudläkare. Hon läste medicin vid Universitetssjukhuset i Lund och blev legitimerad läkare 2005. Hon har därefter gjort sin specialistutbildning till hudläkare i Lund och har sedan arbetat som hudspecialist på Hudkliniken vid Skånes Universitetssjukhus, både i Lund och Malmö. Louise Flensburg börjar arbeta hos oss 1 september.

 
Cecilia Tillman

Cecilia Tillman - Hudläkare Specialist i Dermatologi

Cecilia Tillman är hudläkare, född i Lund 1971. Hon läste medicin vid Universitet i Lund och är specialistutbildad vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö. År 2007 blev hon specialist inom dermatologi och arbetade på Hudkliniken vid Skånes Universitetssjukhus Malmö fram till 2014. Cecilia Tillman börjar arbeta hos oss 1 september.

 

VÅR FORSKNING

Sedan starten 2012 har vi integrerat FoU i vår verksamhet. Vi vill vara ett gott exempel bland privata vårdgivare och visa att forskning kan bedrivas utanför universitetssjukhusen.

I Stockholm har vi varje termin läkarstudenter som gör examensarbete hos oss, i samarbete med Karolinska Institutet.

 

I vår grundfilosofi ingår att det i varje möte mellan kunden/patienten och sjukvården uppstår möjligheter till ömsesidigt lärande. För den vårdsökande individen kan det handla om ökad kroppslig och själslig självkännedom och förståelse för vad man bör vara uppmärksam på. För sjukvården, och i förlängningen nuvarande och framtida patienter, underlättas lärandet om information samlas in på ett systematiskt sätt. Utan Diagnostiskt Centrum Huds sätt att samla många patienter på samma ställe blir framtagandet av ny kunskap försvårad då det annars bara finns ”öar” av information utspridd i sjukvårdssystemet.

Våra första forskningsprojekt i egen regi genomfördes våren 2013. Det var intervjuer och enkätstudier av våra patienter som sökt för misstänkt hudtumör om deras oro, solvanor och hudtonsideal. Frågor ställdes också om patienterna dröjt med att söka vård eller inte och det framkom då att främst vissa av de äldre männen dröjt med att söka då de tänkt att hudförändringar är för "banalt" för att söka läkare för.

I senare projekt har vi, i samarbete med Karolinska Institutet, undersökt vår förmåga att effektivt hitta maligna melanom bland alla de som söker oss och gjort en enkätstudie på gymnasieungdomar om deras syn på solning och utseendeideal. Sammanlagt har fyra läkarstudenter framgångsrikt gjort sina terminslånga examensarbeten hos oss. Ansvarig för studierna och studenterna är onkologen och medgrundaren Magnus Bäcklund tillsammans med professor Yvonne Brandberg.

Nu har vi även planer på att göra kliniska prövningar på mottagningen. Hör gärna av dig om du har frågor om vår forskning eller har idéer som du vill diskutera!

 

Forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

Vi vill vara ett gott exempel inom privatdriven vård genom att inkludera forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Samtidigt vill vi visa de stora universitetssjukhusen att även en privat etablering av specialistsjukvård utanför sjukhusen kan bidra till ökad kunskap och utveckling av vården. 

Ända sedan starten 2012 har vi integrerat FoUU i vår verksamhet, på ett sätt som vi kallar "universitetssjukvård i miniatyr". Varje termin har vi läkarstudenter som gör sina vetenskapliga examensarbeten hos oss, i samarbete med Karolinska Institutet.

Sedan våren 2013 tar vi även emot ST-läkare från Allmänmedicin som gör 2-3 månaders placering hos oss som en del i deras specialistutbildning. Vi vill på det sättet dela med oss av våra kunskaper och bidra till ökad kompetens inom dermatologi på vårdcentralerna och samtidigt öka samarbetet mellan primärvården och oss i specialistsjukvården. För patienternas skull!

 

 

DIAGNOSTISKT CENTRUM HUD I MEDIA

Kolla in vad som händer...

 

Om företaget

Diagnostiskt Centrum Hud i Sverige AB startade sin verksamhet våren 2012, utan riskkapital eller andra externa intressenter. Vi drivs av en idé att minska vårdköer så att fler patienter får en bedömning och inledd utredning av en hudläkar-specialist inom dagar-veckor, istället för månader som Stockholmarna fått vänja sig vid. Kortare väntetid innebär minskad oro och lidande, och vad gäller misstänkt hudtumör, även räddande av liv.
Vi skall också bedriva klinisk forskning inom hudcancer och bli ett ledande forum för information, diagnostik, tidig behandling och forskning inom malignt melanom och andra hudtumörer.

 

Styrelse och ledning

Bolaget är grundat av hudläkarspecialisterna Anne Wetter och Petra Kjellman, tillsammans med onkolog Magnus Bäcklund och Philip Jerlmyr. Vårt dotterbolag Diagnostiskt Centrum Hud i Skåne har vi startat tillsammans med Thorhildur Danielsdottir.


petra-kjellman.jpg

Petra Kjellman

Bakgrund: Varvade AT-tjänstgöring på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna med forskning och Petra Kjellman blev både legitimerad läkare och disputerade 2004.

Petra Kjellman blev färdig hudläkarspecialist på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 2009. På Karolinska specialiserade hon sig på hudtumörer samt har genomgått sidoutbildning på Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Petra Kjellman är klinikens verksamhetschef och sitter i bolagets styrelse.


ANNE WETTER

Anne Wetter

Bakgrund: Legitimerad läkare 2000. Startade sin dermatologiska bana vid Hudkliniken på Universitetssjukhuset i Lausanne, Schweiz, för att sedan bli hudläkarspecialist vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 2009.

Under specialisttjänstgöringen sidoutbildade sig Anne Wetter på Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset. Anne Wetter har även varit på hudkirurgisk utbildning vid Universitetet i La Jolla, San Diego, USA.

Anne Wetter sitter i bolagets styrelse.


Philip Jerlmyr

Philip Jerlmyr

Bakgrund: BA in Marketing and Advertising, University of the Arts, London College of Communication. Executive MBA vid Handelshögskolan i Stockholm 2009-2010. Philip Jerlmyr har tidigare varit VD inom human due diligence.

Philip Jerlmyr är bolagets VD.


MAGNUS BÄCKLUND

Magnus Bäcklund

Bakgrund: Legitimerad läkare 1995, specialist i Onkologi vid Radiumhemmet 2002. Disputerad 2005 vid Karolinska Institutet. Executive MBA-utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm 2009-2010. Efter 5 år i läkemedelsindustrin nu verksam inom palliativ vård i södra Stockholm.

Magnus Bäcklund är FoUU-ansvarig och bolagets styrelseordförande.