UTAN REMISS

Du som redan är patient hos oss behöver inte ny remiss om du vill boka återbesök för samma typ av besvär. 

Du som inte är skriven i Sverige eller av annat skäl vill boka tid för nybesök utan remiss är välkommen till oss som privatbetalande patient. Då ingår konsultation, undersökning och recept men prover och åtgärder kostar extra. Du väljer själv om du vill gå vidare med eventuella provtagningar och åtgärder hos oss eller om du, när du vet vad som behöver göras, väljer att söka landstingsvård.


 
IMG_9767.jpg

Priser

Konsultation hudläkare: 1200 kr

OBS prover mm tillkommer, se exempel nedan. Se också länken till prislistan för olika åtgärder som finns under fliken HEM, 

Vävnadsprov & analys 1050 kr

Svampprov 750 kr

Baktieriprov 500 kr

Enklare blodprover: 500 kr

 

För estetiska behandlingar t ex med laser eller IPL vg se Estetiskt Hudläkarcentrum.