VÅR FORSKNING

Sedan starten 2012 har vi integrerat FoU i vår verksamhet. Vi vill vara ett gott exempel bland privata vårdgivare och visa att forskning kan bedrivas utanför universitetssjukhusen.

I Stockholm har vi varje termin läkarstudenter som gör examensarbete hos oss, i samarbete med Karolinska Institutet.

I vår grundfilosofi ingår att det i varje möte mellan kunden/patienten och sjukvården uppstår möjligheter till ömsesidigt lärande. För den vårdsökande individen kan det handla om ökad kroppslig och själslig självkännedom och förståelse för vad man bör vara uppmärksam på. För sjukvården, och i förlängningen nuvarande och framtida patienter, underlättas lärandet om information samlas in på ett systematiskt sätt. Utan Diagnostiskt Centrum Huds sätt att samla många patienter på samma ställe blir framtagandet av ny kunskap försvårad då det annars bara finns ”öar” av information utspridd i sjukvårdssystemet.

Våra första forskningsprojekt i egen regi genomfördes våren 2013. Det var intervjuer och enkätstudier av våra patienter som sökt för misstänkt hudtumör om deras oro, solvanor och hudtonsideal. Frågor ställdes också om patienterna dröjt med att söka vård eller inte och det framkom då att främst vissa av de äldre männen dröjt med att söka då de tänkt att hudförändringar är för "banalt" för att söka läkare för.

I senare projekt har vi, i samarbete med Karolinska Institutet, undersökt vår förmåga att effektivt hitta maligna melanom bland alla de som söker oss och gjort en enkätstudie på gymnasieungdomar om deras syn på solning och utseendeideal. Sammanlagt har fyra läkarstudenter framgångsrikt gjort sina terminslånga examensarbeten hos oss. Ansvarig för studierna och studenterna är onkologen och medgrundaren Magnus Bäcklund tillsammans med professor Yvonne Brandberg.

Aktuellt nu och under kommande år är vår satsning, i samarbete med ingenjörer på KTH (Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm) och IT-expertis, på att med Artificiell intelligens (AI) utveckla ett beslutsstöd för sjukvården inom hudcancer. I vårt projekt används ett stort antal fotograferade bilder tagna med smartphone med tillkopplat dermatoskop av specialister inom hudsjukdomar. Med AI/deep learning utvecklar vi en programvara som kan selektera ut de pigmentförändringar som har ökad risk att vara maligna. Tjänsten ska inte ersätta hudläkare, men ge ett beslutsstöd, främst i primärvården, med det slutliga målet att minska dödligheten i malignt melanom. Finansieringen av projektet sker idag av oss själva och av VINNOVA (www.vinnova.se).

Hör gärna av dig om du har frågor om vår forskning eller har idéer som du vill diskutera!


Forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

Vi vill vara ett gott exempel inom privatdriven vård genom att inkludera forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Samtidigt vill vi visa de stora universitetssjukhusen att även en privat etablering av specialistsjukvård utanför sjukhusen kan bidra till ökad kunskap och utveckling av vården. 

Ända sedan starten 2012 har vi integrerat FoUU i vår verksamhet, på ett sätt som vi kallar "universitetssjukvård i miniatyr". Varje termin har vi läkarstudenter som gör sina vetenskapliga examensarbeten hos oss, i samarbete med Karolinska Institutet.

Sedan våren 2013 tar vi även emot ST-läkare från Allmänmedicin som gör 2-3 månaders placering hos oss som en del i deras specialistutbildning. Vi vill på det sättet dela med oss av våra kunskaper och bidra till ökad kompetens inom dermatologi på vårdcentralerna och samtidigt öka samarbetet mellan primärvården och oss i specialistsjukvården. För patienternas skull!